Linjär algebra - från en geometrisk utgångspunkt

Du har hittat fram till det digitala komplementet till boken Linjär algebra - från en geometrisk utgångspunkt som är skriven av Stefan Lemurell och utgiven av Studentlitteratur i juni 2010. Denna hemsida är under konstruktion och kommer att komplementeras efter hand.

Innehåll

Allt material nås via toppmenyn och här kommer en kort genomgång av vad som finns.

Mål
Två listor med "Centrala begrepp och resultat" respektive "Viktiga problemtyper". Dessa kan användas av kursansvarig vid formulering av kursmål och för att uppnå en examination i linje med målen och av studenten som stöd vid inlärning.
Interaktivt index
Här finns ett index med de viktigaste begreppen och termerna i boken med engelsk översättning och med länkar till svenska och engelska varianten av Wikipedia för mer information.
Lösningar
PDF-filer med kompletta lösningar till många av övningarna i boken.
Tryckfel
Rättelser till de tryckfel som upptäckts.
Kontakt
Information om hur man kan kontakta författaren och förlaget.