Mål i form av begrepp och uppgifter

Nedan finns två listor. Den första innehåller de begrepp och resultat man ska lära sig uppdelat på de olika kapitlen och den andra de problem man ska klara av att lösa. Klicka på en länk i vänsterspalten för att bara se begrepp och resultat för ett visst kapitel.

Centrala begrepp och resultat

BegreppKapitel
De ekvivalenta begreppen matrisavbildning och linjär avbildning.3
Bassatsen och ekvivalensen mellan begreppen matrisavbildning och linjär avbildning.3
Linjär avbildning avbildar parallella linjer på parallella linjer.3
Ortogonal projektion och rotation är linjära avbidlningar.3
Sammansättning av linjära avbildningar svarar mot matrismultiplikation.3
Inversen av en inverterbar linjär avbildning är också en linjär avbildning.3


Viktiga problemstyper

ProblemtypKapitel
Avgöra om en avbildning (funktion) är linjär.3
Bestämma matrisen för en linjär avbildning med hjälp av bassatsen.3
Bestämma matrisen för sammansättningen av flera linjära avbildningar.3
Bestämma matrisen för inversen till en linjär avbildningr.3
Beräkna arean (volymen) av ett område som är bilden av ett enklare område via en linjär avbildning.3