Mål i form av begrepp och uppgifter

Nedan finns två listor. Den första innehåller de begrepp och resultat man ska lära sig uppdelat på de olika kapitlen och den andra de problem man ska klara av att lösa. Klicka på en länk i vänsterspalten för att bara se begrepp och resultat för ett visst kapitel.

Centrala begrepp och resultat

BegreppKapitel
Begreppet n-vektor och rummet av alla dessa som betecknas Rn.4
Operationer för n-vektorer samt räknereglerna för dessa.4
Pythagoras sats i Rn.4
Standardbasen för Rn.4
Linjärkombinationer av och spannet av vektorer i Rn.4
Matriser av godtycklig storlek.4
Matrisoperationer samt räkneregler för dessa.4
Representationen av skalärprodukt som en matrisprodukt.4
Begreppen identitetsmatris och invers till en matris.4
Linjära avbildningar från Rn till Rm.4
Bassatsen för linjära avbildningar.4


Viktiga problemstyper

ProblemtypKapitel
Addera vektorer i Rn och multplicera dem med tal.4
Beräkna skalärprodukten mellan vektorer i Rn.4
Beräkna längden av vektor i Rn.4
Beräkna vinkeln mellan vektorer i Rn.4
Beräkna spannet av en mängd vektorer i Rn.4
Multiplicera en matris med en vektor.4
Avgöra när man kan multiplicera två matriser och räkna ut produkten.4