Mål i form av begrepp och uppgifter

Nedan finns två listor. Den första innehåller de begrepp och resultat man ska lära sig uppdelat på de olika kapitlen och den andra de problem man ska klara av att lösa. Klicka på en länk i vänsterspalten för att bara se begrepp och resultat för ett visst kapitel.

Centrala begrepp och resultat

BegreppKapitel
Begreppet linjär ekvation.5
Skriva ett linjärt ekvationssystem på matrisform.5
Elementära radoperationer.5
Begreppen totalmatris, trappstegsform, pivotelement, pivotkolumn och fri kolumn.5
Gausselimination och bakåtsubstitution.5
Normalekvationen och minstakvadratlösningen för ett överbestämt linjärt ekvationssystem.5


Viktiga problemstyper

ProblemtypKapitel
Lösa enkla matrisekvationer med hjälp av matrisalgebra.5
Tolka lösningar till ett ekvationssystem geometriskt.5
Skriva ett linjärt ekvationssystem på matrisform.5
Bestämma alla lösningar till ett linjärt ekvationssystem.5
Analysera existens av lösningar och bestämma dessa för ett linjärt ekvationssystem med parametrar.5
Bestämma en minstakvadratlösning till ett överbestämt linjärt ekvationssystem.5
Bestämma bästa anpassning i minstakvadratmening av mätdata till en given formel.5