Mål i form av begrepp och uppgifter

Nedan finns två listor. Den första innehåller de begrepp och resultat man ska lära sig uppdelat på de olika kapitlen och den andra de problem man ska klara av att lösa. Klicka på en länk i vänsterspalten för att bara se begrepp och resultat för ett visst kapitel.

Centrala begrepp och resultat

BegreppKapitel
Definitionen av determinant av en kvadratisk matris.6
Hur elementära radoperationer ändrar determinanten.6
Att determinanten av en triangulär matris är produkten av elementen på diagonalen.6


Viktiga problemstyper

ProblemtypKapitel
Beräkna determinanten med hjälp av elementära radoperationer.6
Beräkna determinanten med hjälp av räknereglerna för determinant.6