Mål i form av begrepp och uppgifter

Nedan finns två listor. Den första innehåller de begrepp och resultat man ska lära sig uppdelat på de olika kapitlen och den andra de problem man ska klara av att lösa. Klicka på en länk i vänsterspalten för att bara se begrepp och resultat för ett visst kapitel.

Centrala begrepp och resultat

BegreppKapitel
Grafbegreppen grad, väg, cykel och sammanhängande.9
Om det finns väg mellan två noder i en graf med n noder så finns det väg av längd högst n.9
Begreppet grannmatris till en graf.9
Om A är grannmatrisen för en graf så är element (i; j) i Ak antalet vägar från nod i till nod j.9
Begreppen slumpvandring och övergångsmatrisen för en slumpvandring.9
Begreppen fördelningsvektor och stationär fördelning.9
Begreppet tvådelad graf.9
Den stationära fördelningen till en slumpvandring kan beräknas med hjälp av nodernas grader.9
Begreppet periodisk graf.9
Begreppet Markovkedja.9


Viktiga problemstyper

ProblemtypKapitel
Bestämma grannmatrisen till en graf.9
Beräkna antalet vägar av given längd mellan två noder i en graf med hjälp av potensen av grannmatrisen.9
Bestämma övergångsmatrisen till slumpvandringen på en graf.9
Beräkna fördelningsvektorn efter ett givet antal steg för en slumpvandring respektive Markovkedja.9
Beräkna stationära fördelningen till slumpvandringen på en graf.9
Bestämma övergångsmatrisen till en Markovkedja.9
Beräkna stationära fördelningen till en Markovkedja.9